تست عمق فلزیاب gpz7000 quest x10

تست عمق فلزیاب gpz7000 quest x10

تست عمق فلزیاب gpz7000 quest x10 کاری از گروه بزرگ آموزشی شرکت فلزیاب اطلس.دراین مطلب با تست عمق زنی این دو فلزیاب در خدمت شما هستیم.

قسمت اول:معرفی محل و فلزهای تست

 • فلز مورد نظر فویل نازک در ابعاد( ۱۰×۱۵ ۲۵×۳۰ _ ۴۶ ×۵۰ سانت)
 • طاقچه اول :58 سانت
 • طاقچه دوم: ۸۴ سانت
 • طاقچه سوم : ۱۲۲ سانت
 • طاقچه چهارم:۱۷۰ سانت
 • طاقچه پنجم:۲۵۵ سانت

قسمت دوم: پارت اول تست عمق زنی Gpz 7000

 • فلز مورد نظر فویل نازک در ابعاد( ۱۰×۱۵ ۲۵×۳۰ _ ۴۶ ×۵۰ سانت)
 • طاقچه اول :58 سانت
 • طاقچه دوم: ۸۴ سانت
 • طاقچه سوم : ۱۲۲ سانت
 • طاقچه چهارم:۱۷۰ سانت
 • طاقچه پنجم:۲۵۵ سانت

قسمت دوم: پارت دوم تست عمق زنی Gpz 7000

فلز مورد نظر فویل نازک در ابعاد( ۱۰×۱۵ ۲۵×۳۰ _ ۴۶ ×۵۰ سانت)
طاقچه اول :58 سانت
طاقچه دوم: ۸۴ سانت
طاقچه سوم : ۱۲۲ سانت
طاقچه چهارم:۱۷۰ سانت
طاقچه پنجم:۲۵۵ سانت

قسمت سوم: پارت اول تست عمق زنی quest x10

فلز مورد نظر فویل نازک در ابعاد( ۱۰×۱۵ ۲۵×۳۰ _ ۴۶ ×۵۰ سانت)
طاقچه اول :58 سانت
طاقچه دوم: ۸۴ سانت
طاقچه سوم : ۱۲۲ سانت
طاقچه چهارم:۱۷۰ سانت
طاقچه پنجم:۲۵۵ سانت

قسمت سوم: پارت دوم تست عمق زنی quest x10

فلز مورد نظر فویل نازک در ابعاد( ۱۰×۱۵ ۲۵×۳۰ _ ۴۶ ×۵۰ سانت)
طاقچه اول :58 سانت
طاقچه دوم: ۸۴ سانت
طاقچه سوم : ۱۲۲ سانت
طاقچه چهارم:۱۷۰ سانت
طاقچه پنجم:۲۵۵ سانت

قسمت چهارم: نتیجه گیری در مورد quest x10

فلز مورد نظر فویل نازک در ابعاد( ۱۰×۱۵ ۲۵×۳۰ _ ۴۶ ×۵۰ سانت)
طاقچه اول :58 سانت
طاقچه دوم: ۸۴ سانت
طاقچه سوم : ۱۲۲ سانت
طاقچه چهارم:۱۷۰ سانت
طاقچه پنجم:۲۵۵ سانت

تست یک سکه کوچک در فاصله ی ۶۰ سانتی، توسط نقطه زنی پر قدرت Gpz7000 با کویل ۱۹ اینچ محصول ماینلب استرالیا

تست بینظیر از gpz 7000

نمودار میزان عمق زنی gpz 7000 با کویل 19 اینچ سوپر دی با سایر محصولات

تست عمق فلزیاب gpz7000 quest x10

لینک محصولات کوئست

لینک محصولات ماینلب شرکت فلزیاب اطلس

لینک کانال اینستاگرام

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.